mạch điện

vi điều khiển 8bit Winbond

Giá : 50k

Số lượng: còn 20 con

Nội dung chi tiết:

anh/em tham khảo thông số kĩ thuật ở datasheet nhé

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/181475/WINBOND/W78E058B40DL.html