mạch điện

timer omron (bộ hẹn giờ)

Giá : 300k

dùng để hẹn giờ, phút, giây đếm ngược.anh/em chế tạo máy chụp phim cảm quang được

có 2 cặp tiếp điểm thường đóng và thường hở

Nội dung chi tiết:

dùng để hẹn giây chế máy chụp phim cảm quang