mạch điện

thyristor CS19-12H01

Giá : 20k

Số lượng: còn 20 con

Nội dung chi tiết:

anh/em tham khảo thông số kĩ thuật ở datasheet nhé

http://www.alldatasheet.com/datas

heet-pdf/pdf/104171/IXYS/CS19-12HO1.html