mạch điện

relay omron G5V-2-24VDC

Giá : 35k

Số lượng: còn 50 con

Nội dung chi tiết:
OMRON
electromagnetic
DPDT
24V DC
0.5 A / 125 VAC
2 A / 30 VDC
2A
max 125V AC, max 125V DC
miniature
PCB
1152Ω
7ms  
20.5 x 10.1 x 11.5mm
3ms
 
 
500mW
-25...70°C
G5V-2
50mΩ
5mm
20.8mA
gold plated