mạch điện

relay JQC-3FF 24VDC

Giá : 35k

Số lượng: còn 20 con

Điện áp vào cuộn coil là 24V

Dòng chịu tải 12A

Nội dung chi tiết: