mạch điện

mosfet IRFP150N

Giá : 35k

Số lượng: còn 20 con

Nội dung chi tiết:

anh/em tham khảo thông số kĩ thuật ở datasheet nhé

http://www.alldatasheet.

com/datasheet-pdf/pdf/100605/FAIRCHILD/IRFP150N.html