mạch điện

Mạch bật tắt đèn nhà vệ sinh tự động phiên bản v3

Giá : 900k

Mạch có chức năng đếm số lượng người ở trong phòng

Xem chi tiết tại: https://youtu.be/OpruPdXK0E8

Nội dung chi tiết: