mạch điện

ic nguồn xung viper12a

Giá : 6k

Số lượng: còn 20 con

Trong bếp điện từ hay dùng ic này

Nội dung chi tiết:

anh/em tham khảo thông số kĩ thuật ở datasheet nhé

http://www.alldatashe

et.com/datasheet-pdf/pdf/25601/STMICROELECTRONICS/VIPER12A.html