mạch điện

eeprom winbond

Giá : 150k

Số lượng: còn 20 con

Nội dung chi tiết:

anh/em tham khảo thông số kĩ thuật ở datasheet nhé

http://www.kosmodrom.com.ua

/pdf/W27C512-45Z.pdf