mạch điện

Đế cắm cho Timer và Relay Omron PF083A-E

Giá : 20k

Đế 8 chân tròn dùng cho Relay: MKS2P, timer: H3CR-A8, H3JA-8

Nội dung chi tiết: