mạch điện

cầu chì đứt tự nối 15A

Giá : 12k

 

Số lượng: còn 50 con

Tự động ngắt điện khi dòng điện vượt quá 15Ampere,

tự động đóng điện trở lại nếu dòng điện nhỏ hơn 15Ampere

 

Nội dung chi tiết: