mạch điện

cảm biến nhiệt độ pt100

Giá : 200k

- Là loại 2 dây, đường kính đầu dò 5mm, đầu dò dài 12cm.

- Dây cảm biến dài 3 mét.

Nội dung chi tiết: