mạch điện

Cảm biến hồng ngoại

Giá : 120k

Khoản cách cảm biến từ 3 đến 50cm

Nội dung chi tiết: