mạch điện

anh/em ở xa thì mình gửi hàng theo dạng COD (nhân viên bưu điện giao hàng và thu tiền)

Giá :

anh/em ở xa thì mình gửi hàng theo dạng COD (nhân viên bưu điện giao hàng và thu tiền)

-phí gửi hàng COD người mua chịu. tùy theo khối lượng nặng nhẹ của hàng sẽ có mứa phí khác nhau do bưu điện tính.

Nội dung chi tiết: