Acquy lithium 20a

mạch điện

Acquy lithium 20a

Giá : 2tr2

liên hệ: 0399.68.68.67

kích thước: 112*68*106

Lắp cho các xe WINNER, WINNERX, LEAD mới, AIR BLADE mới, SH MODE, PCX, NVX…

Nội dung chi tiết: